Документы

Державні будівельні норми:

 1. ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво.
 2. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва.
 3. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
 4. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму.
 5. ДБН В.1.2-10-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму.
 6. ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.
 7. ДБН В.1.1-7:2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва.
 8. ДБН В.2.5-56-2014. Системи протипожежного захисту.
 9. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.
 10. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація.
 11. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
 12. ДБН В.2.5-39:2008. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі.
 13. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення.
 14. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.
 15. ДБН В.1.4-0.01-97. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення.
 16. ДБН В.1.4-0.02-97. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи.
 17. ДБН В.1.4-1.01-97. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.
 18. ДБН В.1.4-2.01-97. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва.
 19. ДБН В.1.1-24-2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування.
 20. ДБН В.2.3-4:2014. Автомобільні дороги.
 21. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування.
 22. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

Нормативно-правові акти з питань охорони праці:

 1. НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
 2. НПАОП 0.00-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 3. НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
 4. НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила введення вибухових робіт на денній поверхні.
 5. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
 6. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
 7. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

Державні і національні стандарти України:

 1. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Основні вимоги до проектної та робочої документації.
 2. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія.
 3. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва.
 4. ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використання в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва.
 5. ДСТУ EN 2:2014. Класифікація пожеж.
 6. ДСТУ ISO 6309:2007. Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір.
 7. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об’єктів.

Норми:

 1. СОУ-Н МПП 73.020-078-1:2007 «Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки корисних копалин. Частина 1. Гірничі роботи. Ліквідація гірничодобувних підприємств. Техніко-економічна оцінка та показники». Затверджено Наказом Міністерства промислової політики України № 51 від 06.02.2007 р..
 2. СОУ-Н МПП 73.020-078-2:2008 «Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. Частина 2. Відкриті гірничі роботи». Затверджено Наказом Міністерства промислової політики України № 52 від 29.01.2008 р..
 3. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
 4. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
 5. НАПБ А 01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні.
 6. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.
 7. ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку.
 8. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
 9. НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України.

Закони:

 1. Закон України «Про колективні договори та угоди»
 2. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 3. Закон України «Про пожежну безпеку»
 4. Закон України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення»
 5. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
 6. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 962-IV: станом на 18.12.2017 // Верховна Рада України, 2003. – № 39. – cт. 349.
 7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ: станом на 22.04.2018 // Верховна Рада України, 1991. – № 41. – cт. 546.
 8. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII: станом на 20.01.2018 // Верховна Рада України, 1992. – № 49. – cт. 668.
 9. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII: станом на 10.06.2018 // Верховна Рада України, 1993. – № 4. – cт. 19.
 10. Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ: станом на 09.06.2018 // Верховна Рада України, 2002. – № 16. – cт. 112.
 11. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII: станом на 23.12.2015 // Верховна Рада України, 1994. – № 27. – cт. 218.
 12. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР: станом на 04.10.2018 // Верховна Рада України, 1995. – № 12. – cт. 81.
 13. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. 3038-VI: станом на 04.09.2018 // Верховна Рада України, 2011. – № 34. – cт. 343.
 14. Закон України «Про об`єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. № 2245-III: станом на 09.04.2014 // Верховна Рада України, 2001. – № 15. – cт. 73.
 15. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII: станом на 27.09.2018 // Верховна Рада України, 1993. – № 31. – cт. 338.
 16. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII // Верховна Рада України, 2017. – № 29. – cт. 315.

Інше:

 1. Отраслевая инструкция по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче. Тольятти, ВНИИнеруд, 1974.