Покостовское месторождение гранита

Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Покостівка

 

Геологічна будова родовища: у геоструктурному відношенні родовище знаходиться в північно-західній частини Українського щита, в межах південно-західної частини Букинського масиву. Особливістю цього району є неглибоке залягання кристалічних порід, які відносяться до нижнього протерозою і представлені гнейсами тетерівської серії (василівська свита), мігматитами житомирського комплексу та породами букинського  комплексу.

Підрахунок запасів: контур підрахунку запасів опирається на проектні свердловини, які будуть буритись на стадії детальної розвідки і виконання ДПР. Орієнтовно площа запасів 3,8 га, при середній потужності розкривних порід до 10,0 м. Проектна потужність корисної копалини до 20 м. Орієнтовна кількість запасів корисної копалини при такому співвідношенні становить 380-400 тис.м3.

Якісна характеристика корисної копалини: гранодіорит світло-сірий, середньозернистий, мало тріщинуватий, придатний для отримання продукції, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-59-97 «Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів». Відходи від видобутку та переробки блоків, а також скельні розкривні породи придатні для виробництва щебеню будівельного, що відповідає вимогам ГОСТ 8267-82 «Щебень из природного камня для строительных работ» і каменю бутового, що відповідає вимогам ТУ У В.2.7-14.1 «Камінь бутовий. Технічні умови». Фізико-механічні показники корисної копалини наведені в табл. 1.

Супутні корисні копалини: пухкі розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним родючим шаром (потужність до 0,2 м), піском кварцовим, дрібнозернистим, глинистим з наявністю великої кількості уламків кристалічних порід так корою вивітрювання гранодіориту (потужність 5-6 м).

Гідрогеологічні умови родовища: за попередніми підрахунками водоприплив в кар’єр дослідно-промислової розробки з урахуванням атмосферних опадів не буде перевищувати 5-10 м3/добу. Підземні води за ступенем мінералізації відносяться до прісних, а за вмістом макрокомпонентів, в основному, гідрокарбонатно-кальцієві. Сульфатна агресивність в водах відсутня. Вода через відстійники самопливом буде скидатись в найближчу водойму.

Інші відомості: розвинута інфраструктура, ЛЕП, поряд знаходиться 4 діючі кар’єри. 

Таблиця 1

Фізико-механічні показники Покостівського гранодіориту 

 

п/п

Показники

Од.

виміру

Величина

мінім.

макс.

1

Істина густина

г/см3

2,71

2,80

2

Середня густина

г/см3

2,67

2,78

3

Пористість

%

0,72

1,82

4

Водопоглинання

%

0,08

0,23

5

Міцність на стиск:

кг/см2

- в сухому стані

1919

2517

- в водонасиченому

1673

2092

- після 50-ти циклів заморожування

1784

2076

6

Коефіцієнт зниження міцностіпри насиченні водою

0,80

0,96

7

Втрата в масі після заморожування

%

0,03

0,05

8

Стирання гірської породи на крузі ЛКІ-3

г/см2

0,59

0,69

9

Марка за моростійкістю

F-50

F-50

Рассмотрим предложения по совместной разработке карьера!

Для получения более подробной информации о месторождении и вопросам покупки данного объекта заполняйте ЗАЯВКУ.

Kopalnia granitu   gerGranit mine   engGranite mine