Волянщинское месторождение лабрадорита

Україна, Житомирська обл., Володарськ-Волинський р-н, с. Волянщина

 

Геологічна будова родовища: у геоструктурному відношенні родовище знаходиться в північно-західній частини Українського щита, в межах західної частини Володарсько-Волинського масиву основних порід. В геологічній будові ділянки родовища приймають участь четвертинні відклади, кора вивітрювання лабрадориту та кристалічні породи мезопротерозою, які представлені темно-сірим, середньо-крупнозернистим, іноді до гігантозернистого, іризуючим лабрадоритом.

Площа земельного відводу: 2,0 га.

Підрахунок запасів: контур підрахунку запасів опирається на проектні свердловини, які будуть буритись на стадії детальної розвідки і виконання ДПР. Орієнтовно площа запасів 2,0 га, при середній потужності розкривних порід до 4,0 м. Проектна потужність корисної копалини до 20 м. Орієнтовна кількість запасів корисної копалини при такому співвідношенні становить 380-400 тис.м3.

Якісна характеристика корисної копалини: лабрадорит темно-сірий, середньо-крупнозернистий, іноді до гігантозернистого,  мало тріщинуватий, придатний для отримання продукції, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-59-97 «Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів». Відходи від видобутку та переробки блоків, а також скельні розкривні породи придатні для виробництва щебеню будівельного, що відповідає вимогам ГОСТ 8267-82 «Щебень из природного камня для строительных работ» і каменю бутового, що відповідає вимогам ТУ У В.2.7-14.1 «Камінь бутовий. Технічні умови». Фізико-механічні показники корисної копалини наведені в табл. 1.

Супутні корисні копалини: пухкі розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним родючим шаром (потужність до 0,2 м), супісками малопластичними з наявністю великої кількості уламків кристалічних порід (потужність до 0,8 м), корою вивітрювання лабрадориту (потужність до 2,2 м) та зачепленим вивітрюванням дуже тріщинуватим лабрадоритом (потужність до 1,0 м).

Гідрогеологічні умови родовища: за попередніми підрахунками водоприплив в кар’єр дослідно-промислової розробки з урахуванням атмосферних опадів не буде перевищувати 2-5 м3/добу. Підземні води за ступенем мінералізації відносяться до прісних, а за вмістом макрокомпонентів, в основному, гідрокарбонатно-кальцієві. Сульфатна агресивність в водах відсутня. Вода через відстійники самопливом буде скидатись в найближчу водойму.

Інші відомості: розвинута інфраструктура, асфальтована під’їзна дорога.

Таблиця 1

Фізико-механічні показники Волянщинського лабрадориту

п/п

Показники

Од.

виміру

Величина

мінім.

макс.

1

Істина густина

г/см3

2,88

2,95

2

Середня густина

г/см3

2,85

2,92

3

Пористість

%

0,94

1,41

4

Водопоглинання

%

0,04

0,14

5

Міцність на стиск:

кг/см2

- в сухому стані

1915

2791

- в водонасиченому

1848

2332

- після 50-ти циклів заморожування

1605

2078

6

Коефіцієнт зниження міцності

при насиченні водою

0,84

0,96

7

Втрата в масі після заморожування

%

0,03

0,06

8

Стирання гірської породи на крузі ЛКІ-3

г/см2

0,55

0,77

9

Марка за моростійкістю

F-50

F-50

Рассмотрим предложения по совместной разработке карьера!

Для получения более подробной информации о месторождении и вопросам покупки данного объекта заполняйте ЗАЯВКУ

Kopalnia granitu   gerGranit mine   engGranite mine