Даниловское месторождение габбро

Україна, Житомирська обл., Володарськ-Волинський р-н, с. Шадура

Геологічна будова родовища: у геоструктурному відношенні родовище знаходиться в північно-західній частини Українського щита, в межах південно-західної частини Коростенського плутону та прилягає до північно-західного контакту Володарськ-Волинського габро-анартозитового масиву. В геологічній будові ділянки родовища приймають участь різноманітні породи нижнього протерозою, перекриті корою вивітрювання кристалічних порід та кайнозойськими утвореннями. Родовище знаходиться на невеликому підвищенні зандрової рівнини. Абсолютні позначки поверхні родовища коливаються від 205,0 м до 208,72 м. Габро розбито рідкими стрімко падаючими (вертикальними) та похилопадаючими (горизонтальними) тріщинами.

Площа земельного відводу: 7,0 га.

Підрахунок запасів: контур підрахунку запасів опирається на проектні свердловини, які будуть буритись на стадії детальної розвідки і виконання ДПР. Орієнтовно площа запасів 5,0 га, при середній потужності розкривних порід до 2,0 м. Проектна потужність корисної копалини до 19,6 м. Орієнтовна кількість запасів корисної копалини при такому співвідношенні становить 800-900 тис.м3.

Якісна характеристика корисної копалини: габро темно-сіре, середньозернисте, масивне, придатне для отримання продукції, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-59-97 «Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів». Відходи від видобутку та переробки блоків, а також скельні розкривні породи придатні для виробництва щебеню будівельного, що відповідає вимогам ГОСТ 8267-82 «Щебень из природного камня для строительных работ» і каменю бутового, що відповідає вимогам ТУ У В.2.7-14.1 «Камінь бутовий. Технічні умови». Складові мінерали: плагіоклаз – 60-70%, піроксен моно клиновий – 20-25%, апатит – 2%. Фізико-механічні показники корисної копалини наведені в табл. 1. Теоретичний вихід блоків наведений нижче.

 

№ сврд.

Коефіцієнт тріщинуватості (к-сть тріщин на 1 пог.м)

Вихід стовпчиків керна довжиною більше 0,2 м, %

Теоретичний вихід блоків, %

17

1,6

97,1

32

18

1,2

96,7

32

19

1,2

98,9

32

20

1,4

96,3

32

сума

5,4

389

128

середнє

1,35

97,2

32

 

Супутні корисні копалини: пухкі розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним родючим шаром (потужність до 0,2 м), дресвянистими каолінами (потужність до 1,6 м), дресвою (потужність до 0,4 м) та зачепленим вивітрюванням дуже тріщинуватим габро буровато-сірого кольору (потужність до 1,0 м).

Гідрогеологічні умови родовища: за попередніми підрахунками водоприплив в кар’єр дослідно-промислової розробки з урахуванням атмосферних опадів не буде перевищувати 4-5 м3/добу. Підземні води за ступенем мінералізації відносяться до прісних, а за вмістом макрокомпонентів, в основному, гідрокарбонатно-кальцієві. Сульфатна агресивність в водах відсутня. Вода через відстійники самопливом буде скидатись в найближчу водойму.

Інші відомості: розвинута інфраструктура, ЛЕП.

Таблиця 1

Фізико-механічні показники Данилівського габро

п/п

Показники

Од.

виміру

Величина

мінім.

макс.

1

Істина густина

г/см3

2,99

3,13

2

Середня густина

г/см3

2,96

3,11

3

Пористість

%

0,66

1,64

4

Водопоглинання

%

0,02

0,12

5

Міцність на стиск:

кг/см2

- в сухому стані

1897

2642

- в водонасиченому

1728

2352

- після 50-ти циклів заморожування

1641

2696

6

Коефіцієнт зниження міцностіпри насиченні водою

0,86

0,95

7

Втрата в масі після заморожування

%

0,0

0,09

8

Стирання гірської породи на крузі ЛКІ-3

г/см2

0,65

0,78

9

Марка за моростійкістю

F-50

F-50

Рассмотрим предложения по совместной разработке карьера!

Для получения более подробной информации о месторождении и вопросам покупки данного объекта заполняйте ЗАЯВКУ

Kamieniołom granitu na Ukrainie kupićKamieniołom granitu kupić   Granit mineGranit mine   Granite mine buy in UkraineGranite mine